//china-cms.oss-accelerate.aliyuncs.com/56cd0a74390307dd/肌膚補水14.jpg?x-oss-process=image/resize,p_100/format,webp

服務不好能不能退錢?在ER這裡絕對不會有不好的服務

有很多不明就裡的人總是認為一些謠傳並非空穴來風,其實就是有些謠言是空穴來風的,比如ER最近的退錢事件就是一個完全沒有根據的空穴來風謠言,原因是顧客覺得沒有時間做美容了所以想要退錢,所以才出現了這個傳言。ER機構中擁有著一批經驗豐富的美容醫師,他們能夠根據顧客的描述與護膚要求制定出一個具有針對性的美容護膚方案來。

//china-cms.oss-accelerate.aliyuncs.com/29dd21db8005d622/矯形內衣.jpg?x-oss-process=image/resize,p_100/format,webp

聽同事講有個胸圍牌子矯型內衣可以改善身材 即時見到效果

同事話有個胸圍牌子矯形內衣+背心可以令身材好啲,著上身就已經即時見到效果,將周圍走嘅肉撥返去胸前,可以拉返直個背脊,而且可以升cup,男朋友都讚好睇啊,感情仲好過之前,原來有明星都推薦,都想買黎試下。

beautyslimcentre

WEBSITE MAP